Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Առցանց տվյալների շտեմարաններ
 

Books in Print
Books in Print կամ տպագրության մեջ գտնվող գրքերի շտեմարանը ներկայացնում է տպագրության մեջ գտնվող և տպագրության պատրաստվող գրքերի մասին ամբողջական մատենագիտական տեղեկություններ, մանրամասներ հրատարակիչների և պատվիրելու վերաբերյալ: Շատ գրքերի համար կան նաև գրախոսականներ:

EBSCOhost Masterfile 1,000
EBSCOHost Masterfile 1,000-ը համաշխարհային վեբ միջավայրում հասանելի որոնման և քաղվածքների կատարման ճկուն համակարգ է: Այստեղ ներկայացվում են շուրջ 1000 անուն լիատեքստ պարբերականներ, և սեղմագրեր ու ինդեքսավորում է ապահովվում ավելի քան 3100 անուն պարբերականների համար: Տվյալների շտեմարաններում ներառված են նաև օրաթերթերի լուսաբանումներ և հանրագիտարանային տվյալներ:

Encyplopedia Britannica
Ամբողջական հասանելիություն է ապահովում դեպի Encyclopedia Britannica հանրագիտարան, հարակից ինտերնետային էջեր, Britannica-ի ինտերնետային ուղեցույց և Merriam-Webster's Collegiate Dictionary բառարան:

Factiva
Factiva.com-ի միջոցով հասանելի են դառնում շուրջ 6000 անուն լիատեքստ պարբերականներ, ինչպես նաև Ռոյթերի նյութերը, Ուոլ Սթրիթ Ջերնըլը և Նյու Յորք Թայմսը: Շատ տեղերում Factiva-ն ապահովում է տեղեկատվություն տվյալ երկրի մասին:

Facts on File (Reference Suite)
Facts On File առցանց տվյալների շտեմարաններն ամերիկյան պատմության, գիտության, բազմամշակութային ուսումնասիրությունների, կանանց հարցերի, աշխարհագրության ու մասնագիտական գործունեության տարբեր թեմաներին վերաբերող միջճյուղային ու ինտերակտիվ շտեմարաններ են: Լուրջ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների համար այս տվյալները հիանալի մեկնարկային կետ են:

Federal News Service
Federal News Service-ի կամ Դաշնային լրատվական ծառայության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն իրենց կայքի միջոցով 160 Տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնների համար հասանելի են դարձել բոլոր սղագրությունները, մասնավորապես Կոնգրեսի լսումների, պատրաստված հայտարարությունների, հարց ու պատասխանի և ճեպազրույցների սղագրությունները:

First Search (OCLC)
First Search-ի միջոցով ավելի քան 65 տվյալների շտեմարանների հարմարավետ օգտագործման հնարավություն է ապահովվում: Այս հզոր գործիքը մեծացնում է հետազոտական տեղեկատվության հասանելիությունը` մատենագրական տվյալների, լուսանկարներով ու այլ նկարներով լիատեքստ տեղեկատվության ու սեղմագրերի հասանելության ապահովման միջոցով:

GaleNet
Galenet-ը մեկ պատուհանից գնումների շտեմարան է հետազոտական Gale Research ապրանքների համար, որոնք հասանելի են վեբ միջավայրում: Այս ապրանքները ներառում են մասնագիտական միությունների հանրագիտարաններ, ժամանակակից հեղինակներ, հետազոտական կենտրոնների տեղեկագրեր, հրատարակությունների ու հեռարձակող լրատվամիջոցների տեղեկագրեր, Gale-ի տվյալների շտեմարանների տեղեկագիր, Gale-ի ուղեցույցը ինտերնետային տվյալների բազաների վերաբերյալ, կենսագրության ու ծագումնաբանության հիմնական ինդեքսներ, Gale-ի գործարար ռեսուրսներ:

Leadership Directories
Leadership Directories-ը կամ Առաջնորդների մասին տեղեկագիրը ընդգրկուն տվյալների շտեմարան է, որ ներկայացնում է, թե ով ով է ամերիկյան առաջնորդների շարքում:

Lexis-Nexis
Lexis-Nexis-ը այժմ արդեն հասանելի է վեբ միջավայրում և ապահովում է լիատեքստ իրավական, լրատվական ու գործարար տեղեկատվություն ավելի քան 3200 անուն իրավական և գործարար հրատարակություններից:

PDQ
PDQ-ը հասանելի է վեբ միջավայրում ինտերնետի միջոցով և ապահովում է տեղեկատվություն միջազգային հարաբերությունների ու արտաքին գործերի վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության հանրային դիվանագիտության գրասենյակի պատրաստած հրատարակությունների հիման վրա:

ProQuest Direct
ProQuest Direct հասանելի է վեբ միջավայրում ինտերնետի միջոցով և ապահովում է հասանելիություն դեպի թերթերի, ամսագրերի, պարբերականների և այլ տեղեկատվության աղբյուրների մեծ հավաքածու: Հասանելի են շուրջ 400 անուն լիատեքստ պարբերականներ հետևյալ ձևաչափերով` մեջբերումներ, սեղմագրեր, ամբողջական տեքստեր, պատկերներ և պատկեր/տեքստ, սակայն պատկերները բոլոր 400 պարբերականների համար չեն ապահովվում: Նաև ներկայացվում են ավելի քան 1600 անուն պարբերականների ու թերթերի, այդ թվում Նյու Յորք Թայմսի մեջբերումներ և/կամ սեղմագրեր: